Φολέγανδρος 84011, Κυκλάδες
Τηλ: (22860 41628 Τηλ: 694 0933307
E-mail: info@DonkeyScooters.com

Σημαντική σημείωση

Για κρατήσεις scooter απαιτείται δίπλωμα τύπου A1(Διπλώματα τύπου Β1 γίνονται δεκτά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί πριν το 1987.)Για κρατήσεις ATVs απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου ή δίπλωμα τύπου A1. Για κατόχους διπλωμάτων Αμερικής ή Αυστραλίας, απαιτείται διεθνής πιστοποίηση.

Σε περίπτωση μη εγκυρότητας του διπλώματος η κράτηση θα ακυρωθεί.